Menu

Etnometodolojik Bakış – Ders Notları

Etnometodolojik Bakış

Etnometodolojik bakış aracılığıyla sosyolog, kendini günlük yaşamlarını incelediği bireylerin yerine koyarak eylemlerini, algılamalarını ve toplumsal tahayyüllerini belirlemek istemektedir. J. Dougles, A. Schutz, H. Gorfinkel ve Goffman gibi araştırmacılar, 1970’lerin başından beri bu yeni yaklaşım yöntemini yazılarında bildirmişlerdir.

Marx da, Durkheim da, Weber de toplumsal olguların toplumu oluşturan bireylerden bağımsız olarak var oldukları konusunda birleşiyorlar. Belirli bir toplumdaki olguların o toplumda insanlar yaşadığı için var olduğunu hiç kuşku yok ki kabul ediyorlardı. Ama yine de onlara göre toplumsal olgular bireyleri aşıyordu. Toplumsal olgular aşkın olgulardı. Etnometodolojik yaklaşım, sosyolojinin “kurucu babalarının” ortaya koydukları bu ön kabulü reddediyor. Toplumsal olguların toplumsal sistem tarafından üretildiği ve bireylerin toplumsallaşma süreci boyunca toplumun denetimi altında kalarak bu olguları içselleştirdikleri fikrine karşı çıkıyor.

Bu akımın öncülerinden olan Schutz’a göre, sosyoloğun bilimsel çabası bireyin öznelliğini kavramak ve bireyin kendi eylemini nasıl algıladığını ve yorumladığını saptamaktır. Burada önemli olan toplumsal sistemin çözümlenmesi ve yapı analizi değildir.

Etnometodolojik bakış, bireyin öznelliğine ve algı dünyasına yöntemsel bir öncelik tanımakla beraber toplumu göz ardı etmeden, sosyolojinin de bilim olarak varlık nedenini, yani esbab-ı mucibesini ortadan kaldırmış oluyor. Yapmak istediği, çözümleme öncüllerini tersine izah etmek yerine bireylerin tavırlarından, bireylerin birbirleriyle etkileşimlerinden ve yorumlamalarından yola çıkarak toplumu açıklamayı öngörüyor.

Kaynak: Vergin, Nur. “Siyasetin Sosyolojisi ‘Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar’” İstanbul: Doğan Kitap, 2015.

Aşağıdaki yazılara da göz atabilirsiniz:

Meiji Devrimi Ile Japonya’nın Değişimi

Fransız Devrimi’nin Nedenleri Ve Sonuçları – Ders Notları

Amerikan Devrimi Ve Amerika’nın Bağımsızlığı – Ders Notları

KUTADGU BİLİG – ESER HAKKINDA İNCELEME

ARİSTOTALES POLİTİKA KİTABI – DERS NOTLARI

Merkantilizm Nedir, Neyi Amaçlar? – Ders Notları

Avrupa Birliği’nin Ortaya Çıkışı – Ders Notları

Napolyon Savaşları Hakkında – Ders Notları

Rönesans Nedir? – Ders Notları

Reform Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? – Ders Notları

Feodalizm (Derebeylik) Nedir ? – Ders Notları

Viyana Kongresi Ve Sonuçları – Ders Notları

Üniter Devlet Nedir – Hangi Ülkeler Üniter Yapıdadır

Federal Devlet Nedir – Hangi Ülkeler Federal Yapıdadır

Karansebeş Muharebesi (Aptal Savaş) Osmanlı’nın Zaferi

27 Mayıs Askeri İhtilali’nde Adnan Menderes ve Ordu

Beğen  60
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir