Menu

Fransız Devrimi ‘nin Nedenleri ve Sonuçları – Ders Notları

Fransız Devrimi ‘nin Nedenleri ve Sonuçları – Ders Notları

Fransız Devrimi ‘nin Nedenleri ve Sonuçları

Amerikan Devrimi yeni dünyada güçleşme, bütünleşme ve genişlemeye yol açarken, Fransız Devrimi “Eskidünya” da 25 yıllık karışıklık doğurmuştur.

Fransız Devriminin kökeni aşırı monarşiliktir.

Soylular ve din adamları vergilerden muaf oldukları için Fransa’daki gelir azdı. Fransız ekonomisi batmak üzereydi.

Monarşi iflasın eşiğinde olduğundan bu duruma çare bulmak için soyluların toplanması istendi. Toplantıda tüm toprak mülkiyetinden vergi alınması gerektiği ortaya atılınca, bunu kabul etmeyen soylular “denize düşen yılana sarılır” misali, 1614 yılından beri toplanmayan parlamentonun toplanmasını istediler.

Soylular, din adamları ve halkın oluşturduğu 3 kamaralı parlamento toplandı.

*Yani Fransız Devrimi’nin ilk hareketini soylular başlattı.

Orta sınıf monarşiye karşı savaş açtı ve şu isteklerde bulundu:

Vergilerin düzene sokulması ve azaltılması

Basın özgürlüğü

*Halk ayaklanarak despotizmin simgesi olan Bastille Hapishanesi’ni basıp kralın kendince suçlu bulduğu kişileri serbest bırakmıştır.

Bu gelişmelerden sonra toplanan kurucu meclis “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”ni yayınladı. Kurucu meclisin hazırladığı anayasa ile halkın kraldan istekleri sağlandı, kralın yetkileri snırlandı ve siyasal iktidarı, halkın seçeceği bir parlamento ile kral arasında paylaştırıldı.

Fransız Devriminin Sonuçları

Kral, Tanrı’dan aldığı kaynağı kaybetti (ilahi kaynak).

Bütün insanların eşit olduğu, kralın kendi kendine herkesi yargılayamayacağı ortaya çıktı.

Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.

Eşitlik, özgürlük ve adalet gibi ilkeler yaygınlaşmaya başladı.

Fransa’da konvansiyon dönemi başladı.

Sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yeniçağın sonu, Yakınçağın başlangıcı kabul edildi.

Fransız Devrimi’nin Yaydığı Fikirler

Milliyetçilik

İnsan Hakları

Ulusal Egemenlik

Anayasacılık

Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesinden sonra Napolyon önderliğindeki Fransa ve Avrupa’daki diğer güçlü devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu koalisyon arasında “Napolyon Savaşları” olarak adlandırılan savaş gerçekleşmiştir.

Napolyon Savaşları adlı yazıyı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılara da göz atabilirsiniz

Amerikan Devrimi ve Amerika’nın Bağımsızlığı – Ders Notları

KUTADGU BİLİG – ESER HAKKINDA İNCELEME

ARİSTOTALES POLİTİKA KİTABI – DERS NOTLARI

Merkantilizm Nedir, Neyi Amaçlar? – Ders Notları

Avrupa Birliği’nin Ortaya Çıkışı – Ders Notları

Rönesans Nedir? – Ders Notları

Reform Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? – Ders Notları

Feodalizm (Derebeylik) Nedir ? – Ders Notları

Viyana Kongresi Ve Sonuçları – Ders Notları

Karansebeş Muharebesi (Aptal Savaş) Osmanlı’nın Zaferi

Çar 1. Petro (Namıdiğer Deli Petro) Kimdir ?

Grigori Rasputin – Rusya’nın Şeytanı Kimdir ?

Baca Fırçası Çocuklar – İngiltere’nin Utanç Yılları

Meiji Devrimi Ile Japonya’nın Değişimi

Beğen  131
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir