Menu

Roma İmparatorları’ndan İmparator Claudius

İmparator Claudius

İmparator Claudius

İnsan hayalinde bir lider ya da imparatoru canlandırırken her şeyden evvel korkusuz olduğunu düşünür, çıkarları devreye girdiğinde bir zalim, ülkesini korumak söz konusu olduğunda da iyi bir savaşçı…

Ama bu gibi özelliklerin hiçbiri Claudius’da yoktur. Tam tersi duygusal bir insandır o…

Bugün size tanıtacağımız kişi Roma İmparatorlarından biri olan Claudius

Claudius Kimdir?

Claudius, diğer Roma İmparatorları gibi Roma’da değil; M.Ö. 10 yılında İtalya dışında Galya’da doğmuştur. Babası Tiberius’un küçük erkek kardeşi ve ilk imparator Augustus’un 3. eşi Livia’nın ilk eşinden olma oğlu olan Nero Claudius Drusus; annesi ise Augustus’un kız kardeşi Octavia ve Augustus’un önce yönetim ortağı sonra rakibi Marcus Antonius‘ un 2. kızları olan Küçük Antonia idi(aynı isimli ablasından ayırt edilmesi için). Erken doğum nedeniyle engelli doğduğu söylenir. Çocukluğunda bir katır eğitmeninden disiplin dersi alan ve annesi tarafından hastalığı dolayasıyla sürekli aşağılanan Claudius bundan kötü etkilenmiştir. Ailesinin kendini aptal ve yetersiz görmesi nedeniyle siyasetten uzak kalan bu genç kendini daha çok tarihe vermiştir. Hatta Etrüks ve Kartaca’yı anlatan eserler yazdıysa da maalesef günümüze kadar ulaşamamıştır. Bunu da diğer tarihçilerin bizi haberdar etmesi ile öğreniyoruz. Tacitus eserlerinin dilbilgisi açısından o dönem görülmeyecek derecede ileri olduğunu yazmıştır.

Bir tahtın varisini düşünün bir ayağı aksak hastalığının etkisi ile omuzlar düşük, yürüyemeyecek kadar dizleri güçsüz ve başı titrekti. Konuşurken ağzından salyalar akması bir yana üstelik bir de kekemeydi. Hele bir de sinirlendiğinde ya da heyecanlandığında burnu da akmaya başlaması ise onu ilk başlarda ülke yönetiminden uzak tutmaya yetti. Ki bu gibi belirtiler aslında hep aşırı duygu patlamalarında meydana gelir, hayatın normal gidişatında pek belli olmazdı.

Claudius’un İmparator Oluşu

Onu ilk siyasete M.S. 37 yıllarında yeğeni Caligula ile birlikte konsül olarak girmesi ile başlar. Caligula, Claudius’un amcası ve Caligula’nın büyük amcası olan Tiberius’un vasiyeti üzerine imparator olmuştu. Caligula’nın babası Claudius’un ağabeyi olan başarılı general Germanicus Tiberius’un evlatlık oğlu idi.

Caligula’nın da çok sevdiği atını Konsül yaptığı söylenir.

Genelde siyasetten uzak bir hayat sürüyor vaktini edebiyat ve bilimsel araştırmalarla geçiriyordu Claudius. Claudius bunları yapadursun bu arada İmparator Caligula’nın ise çevresindeki insanlara zalimliği artmış bu yüzden kendi ölüm fermanını yazmıştı adeta. En sonunda onun yönetimini beğenmeyenler onu bir suikast sonucu öldürürler. Öldürenlerin lideri saray muhafızlarının komutanlarından biri olan Cassius Chaerea idi. Bu esnada aynı akıbete uğrayacağından korkan Claudius, saraydaki perdenin arkasına saklanır. Onun orada saklandığını gören muhafızlardan bir kısmı onu öldürmek ne kelime onu bilâkis Roma İmparatoru olarak selamlar.

O, Romanın yeni imparatoruydu artık.

Yeni İmparator Claudius

Claudius’un İmparator olması ile ülkeye yeni bir yönetim anlayışı geldi. Koltuğa oturması ile kısa bir süre içerisinde Britanya’yı kendi topraklarına kattı. Önemli mahkemelerde yargıçlık görevlerinde bulunuyor senatodan çıkan kararlara saygı duyuyor sadece gerektiği zamanlarda söz alıyordu. İlk önceleri senatonun yetkilerini genişletse de kendisini görevden uzaklaştırmak isteyenler olunca tekrar kısıtlama yoluna gitti. Bu yüzden birçok kişiyi harcamaktan çekinmedi.

Sadece ülkesinin topraklarını genişletmekle kalmayıp bilime ve okuma yazmaya da önem verdi. Paranın değerinin artması ise yine hep onun istikrarlı bir politika anlayışı ile olmuştur.

Dört kez evlenen Claudius son eşiyle de hiç anlaşamaz ve hep kavga ederler. Eşi Agrippina oğlu Nero’yu imparator yapmak için Claudius’u MS 54’te zehirleyerek öldürür fakat kendisi de oğlu tarafından öldürtülür. Nero ise hükmünün sonunda intihar eder ve Julio-Claudian Hanedanı bu şekilde sona erer.

Onun ölümünden sonra ona olan saygısını hiç kaybetmeyen yeni imparator onu tanrı ilan eder.

Hayatı bahsedilen bu kekeme ve aksak karakterin yaşamı yıllar sonra Robert Graves’in romanları ve bu romanlardan uyarlanan dizi ile tekrar gündeme gelir. Tek kanallı yıllarda izlediğim bu sıra dışı insanı hatırlatmak istedim.

Ve tarihten I, Claudius geçer…

Aşağıdaki yazılara da göz atabilirsiniz:

Baca Fırçası Çocuklar – İngiltere’nin Utanç Yılları

Meiji Devrimi Ile Japonya’nın Değişimi

Fransız Devrimi’nin Nedenleri Ve Sonuçları – Ders Notları

Amerikan Devrimi Ve Amerika’nın Bağımsızlığı – Ders Notları

KUTADGU BİLİG – ESER HAKKINDA İNCELEME

ARİSTOTALES POLİTİKA KİTABI – DERS NOTLARI

Merkantilizm Nedir, Neyi Amaçlar? – Ders Notları

Avrupa Birliği’nin Ortaya Çıkışı – Ders Notları

Rönesans Nedir? – Ders Notları

Reform Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? – Ders Notları

Feodalizm (Derebeylik) Nedir ? – Ders Notları

Viyana Kongresi Ve Sonuçları – Ders Notları

Karansebeş Muharebesi (Aptal Savaş) Osmanlı’nın Zaferi

Çar 1. Petro (Namıdiğer Deli Petro) Kimdir ?

Grigori Rasputin – Rusya’nın Şeytanı Kimdir ?

Beğen  31
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir