Menu

Meiji Devrimi ile Japonya’nın Değişimi

Meiji Devrimi ile Japonya’nın Değişimi

Her ülkenin kaderini değiştiren mutlaka biri vardır. Kimilerinin yaptıkları güzelliklere sadece tarih tanıklık etmiş olup unutulup gitmişlerdir. Bazılarının kimlikleri sadece tozlu raflar arasında kalırken, bazılarını ise hiç unutamayız unutmak istemeyiz…

Unutsak da hatırlasak da yaptıkları işlerle onların her biri gerçek halk kahramanlarıdır.

Bu kahramanlardan biri de Japonya’yı bir “Dünya Devi” haline getiren İmparator Mutsihito’dur.

1867 yılında babası İmparator Komei’nin ölümünün ardından tahta çıktıktan bir yıl sonra Meiji Hareketini başlatmıştır. Meijinin anlamı “Aydın Devlet” demektir ki; bu da Japonya’nın doğu felsefesini bozmadan çağdaş yolda ilerletmektir amaç.

meiji devrimi

Meiji Devrimi Nedenleri

İmparatorun sadece adı olup yetkisinin çok az oluşu, her konuda daha çok samurayların sözü geçip ülkede derebeylik oluşturmaları, artık samurayları istemeyen bir halk kesiminin olması, ülkenin asgari alanda yetersiz kalması, artık ülkesinin ilerlemesini isteyen aydın bir sınıfın oluşması, ülkeden kaçanlar için idam fermanının verilmesi gibi sebepler sayılabilir.

Şogunluğun Sonu

İmparator 3 Ocak tarihinde yayınladığı ferman ile şogunluğu kaldırmıştır. Her ne kadar aralarında savaşlar olduysa da onlar da artık aldıkları yenilgiden sonra şogunluğun sonu geldiğini kabul etmek zorunda kaldılar.

Meiji Devriminin Etkileri

“Ülkeyi zenginleştir, orduyu güçlendir” politikası yürüten Japonya yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlar. Hem Çin’e hem de Ruslara karşı yapılan savaşlar kazanılmış, ülkede ayrı olan eyaletlerin bazıları savaş bazıları ise kendiliğinden imparatorluğa girmesiyle güçlü merkezi bir devlet kurulmuş oluyordu.

Artık samuraylardan tamamen kurtulmak gerekiyordu. Önce samurayların, taşıdıkları silahlarla halka bir güç gösterisinde bulunmaları yasaklandı. Onların devlete mali bir yük olmalarını kaldırmak için de ağır vergiler konuldu, sonra da “devlet tahvilleri” adı altında yaptırımlar uygulandı. Her ne kadar samuraylık yok edildiyse de öğretmenlik, subaylık, devlet yöneticiliği gibi önemli görevlere getirilerek statüleri pek düşürülmedi. Bununla da kalmayıp samurayların kullandığı lehçe eğitim, medya, devlet ve iş alanlarında kabul görüp değerlendi.

Anlaşılan o ki geleneklerine sıkı sıkıya bağlı Japonlar,  Samurayları çok sevdiklerinden bir şekilde onları yine de onore etmişlerdir.

japon meiji

Köylü ve şehirliler arasındaki statü farkı her Japon gencin askerlik yapma zorunluluğu ile son bulmuştur.

Çocuklarda kız ve erkek ayırt edilmeksizin altı yıllık zorunlu eğitim, gazete basımının artık her gün yapılması, makineleşme, bankacılık ve finansın gelişmesi hep bu Meiji devriminin sonucudur.

Ülkesini tarıma bağlı ekonomiden kurtarıp endüstriye dayalı bir ülke durumuna getiren bu vatansever insan, yaptığı Meiji Devrimiyle artık Japonya, Asya’nın ilk modernleşen ülkesi olmuştur.

Aynı zaman diliminde Osmanlı Devletinde de Meşrutiyet İlân edilmiş ve reform çalışmaları yapıldıysa da bir türlü savaşlardan başını alamayan Osmanlı, Japonya’nın başarısını yakalayamamamıştır.

Aşağıdaki yazılara da göz atabilirsiniz

Fransız Devrimi’nin Nedenleri Ve Sonuçları – Ders Notları

Amerikan Devrimi Ve Amerika’nın Bağımsızlığı – Ders Notları

KUTADGU BİLİG – ESER HAKKINDA İNCELEME

ARİSTOTALES POLİTİKA KİTABI – DERS NOTLARI

Merkantilizm Nedir, Neyi Amaçlar? – Ders Notları

Avrupa Birliği’nin Ortaya Çıkışı – Ders Notları

Rönesans Nedir? – Ders Notları

Reform Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? – Ders Notları

Feodalizm (Derebeylik) Nedir ? – Ders Notları

Viyana Kongresi Ve Sonuçları – Ders Notları

Beğen  80
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir