Menu

Etnometodolojik Bakış – Ders Notları

Sabitlenmiş Yazı

Etnometodolojik Bakış Etnometodolojik bakış aracılığıyla sosyolog, kendini günlük yaşamlarını incelediği bireylerin yerine koyarak eylemlerini, algılamalarını ve toplumsal tahayyüllerini belirlemek istemektedir. J. Dougles, A. Schutz, H. Gorfinkel ve Goffman gibi araştırmacılar,...