Menu

Ütopya Kitabının Analizi ve Yorumlaması

Ütopya Kitabının Analizi ve Yorumlaması

Ütopya Kitabının Analizi ve Yorumlaması

Hepimiz yaşadığımız süre içerisinde mutlu bir hayat yaşayıp öbür âleme de öyle göç etmeyi düşleriz. Bizim gibi düşünen ortaçağ yazarlarından Thomas More de kendi ideallerine göre bir ülke modeli çizmiş ve bunu okuyucuları ile paylaşmış.

Ütopya, arzu edilen hayatı bir yandan isterken bir yandan da bunun imkânsızlığını kabul edip umutsuzluğa düşmek…

Zaten kitabın yazarı bunu bir hayal ürünü olduğunu kitabın başında yazdıysa da onu çok ciddiye alanlar bu olmayan ülke hakkında o kadar çok konuşurlar ki hatta bununla da yetinmeyip buna benzer eserler verenler dahi olur. Yine de Thomas More’un Ütopyası kadar popüler olan olmamıştır. Taklitler her zaman aslını aratır çünkü…

Olaylar 1500’lı yıllar İngiltere’sinde geçer. O zaman Kral VIII. Henry’dir ve Kastilya Prensi ile araları bozulmuştur. Kahramanımız bu ikisinin arasını düzeltmek için kaldığı Anvers’te bir dostu tatafından Rapael Hythloay ile tanıştırılır.

Kısa bir sohbetin ardından gemi ile yaptığı yolculuklar sırasında birçok memleketler gezen Rapael Hythloay, gördüklerini anlatmaya başlar. Ama onun anlattıklarından en çok ilgisini çekense Ütopya ve Ütopya halkıdır.

Utopia - Ütopya Kitabının Analizi ve Yorumlaması

Raphael, bir devletin nasıl yönetildiği takdirde ne gibi sonuçlar doğuracağını açıklarken aslında hayallerinden bahseder. Onun konuşmalarına hayran kalan kahramanımız, kralın yanında kalması takdirde iyi bir yer edinebileceğini söylese de o kabul etmez.

Tıpkı bizim evliyaların zengin ve makam sahipleriyle görüşmememizi tavsiye ettikleri gibi. Aklın yolu kuşkusuz hep birdir…

“Krallar yalnız savaşı düşünür ve bu uğurda din, iman, akıl dinlemezler ve günaha girmekten çekinmezler”, der ve “bu kadar almak için mücadele ettikleri ülkeyi de ve halkını da iyi yönetmezler” diye devam eder sözlerine.

Bizim de Ankara Savaşı’nın sebebi Timur ile Yıldırım Beyazıt’ın iktidar kavgası değil miydi? Bu Fetret Devri’ne sebep olmuş Çelebi Mehmet anca toparlayabilmişti memleketi. Bu savaş denilen illet her ülkede aynı! Halktan ziyade sultanların iktidar mücadelesi…

Sohbetleri sırasında yapılan yolsuzluk, hırsızlık ve cezaların yetersizliğinden bahsederler Raphael. Çözüm olarak biz de zaman zaman görürüz idamı. Sohbetteki arkadaşları da suçluların idam edilmesi konusunda hemfikir olsa da Raphael buna karşı çıkar ama kitabı okuduğunuzda yine de idamdan bahsederek kendi tezini kendi çürütür.

Utopia - Ütopya Kitabının Analizi ve Yorumlaması

***

Ütopya bir ada ülkesidir. Ülkenin korunması için kayalıklarda bir kale ve içinde de bir alay asker bulunur. Memleketin güvenliği her şeyden önemlidir çünkü…

Şehirler büyük ve düzenli olmanın yanında kanunlar her yerde aynı şekilde uygulanır. Başkentleri aynı bizim Ankara gibi ülkenin ortasında bulunur bu hem herkesin çabucak ulaşması hem de ülke güvenliği içindir. Her şehrin tarıma ayırdığı arazi miktarı aynıdır ve halk kendini toprağın sahibi olmaktan çok kendini toprağın işçisi olarak görür. Toprağı kendisinin hissetmemesi belki de şehirlilerin ve köylülerin her yıl yerlerini değiştirmelerinden olsa gerektir. Kurallardan biri de olanlar olamayanlarla her şeylerini paylaşmalarıdır. Elde edilen ürün fazlası da fakir olan komşu memleketlere gönderilir. Orada israfa yer yoktur.

İlk defa sosyalizm anlayışı bu kitapta “paylaşmak”  adı altında ortaya atılır.

Ütopya’nın nasıl yönetildiğinden, bilim ve sanattan bahsederken Raphael onların yaşayışları ve karşılıklı ilişkilerinden söz eder. Kölelerin durumu, evlenme, dini vecibeler, eğitim, adalet ve hastaların durumları hatta gezmeleri bile kurallar çerçevesindedir bu halkın. Her şey bir izne tabidir hiç kimse kafasına göre karar veremez.

İnsan hayatı özellikle yaşadığın sürenin kalitesi önemlidir. Öbür âlemden önce dünya hayatındaki halkın mutluluğunu sağlamak yöneticilerin ilk vazifesidir.

BAE bu konuda ilk adımı atarak ülkesinde Mutluluk Bakanlığı kuran ilk ülke olmuştur.

Kendi vatandaşları o kadar kıymetlidir ki asla onları savaşa sokmazlar. Ama yine de askeri eğitim kadın erkek ayırt edilmeksizin her vatandaşına verilir. Onların yerine dağlarda yaşayan barbar bir kavim vardır para karşılığında onları savaştırırlar. Para ile hiçbir şey alınıp satılmayan Ütopya’da tek paranın kullanıldığı alan ise budur.

Sağlığa da çok önem veren bu hayali ülkede yaşlılara ne kadar önem verilse de İslamda hiçte hoş karşılanmayan “ötenazi hakkı” verilmiştir.

İslamiyet’te ise verilen canı sadece Allah ü Teâla alır, inancı hâkimdir ve müminler buna isteyerek riayet ederler.

***

Yine yazarın paylaştığı bir yazıyı olduğu gibi nakledersek

Bir devletin gelişmesi de, yıkılması da yönetenlerin ve yargıçların elindedir.

Bu yüzden İngiltere Avam Kamarası’nda görev yapan yargıçlara dilediği kadar maaş çekme özgürlüğü vermiştir ki hep amaç rüşveti engellemek içindir.

***

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Thomas More’dan etkilenip birçok ütopyaya benzer eserler yazılmıştır. Bir Ütopya (Güneş Beldesi )adlı kitabı yazan biri vardır ki o da İtalyan Campanella’dır. Camparalle, ülkesinin İspanyol boyunduruğundan kurtarmak için bir ayaklanmaya katılmaktan tutuklanınca önce işkence edilip sonra 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu Güneş Beldesi’ni de hapishanede yazmıştır. Bütün sapıkça düşüncelerini ideal ülke nasıl olur, diye tarif ederek yazmıştır. Hatta o çalışma saatleri konusunda bir tık daha ileri gidip dört saate düşürmüştür. Belki de en masum isteği de budur. Onun bu sapık hayallerini okuyunca keşke idam etselermiş, diye düşünmeden edemiyor insan.

Çalışma saatlerinin nerdeyse 16 saati bulduğu günümüzde altı saat çalışmanın maişet için yeterli olacağını düşünür Raphael. Hep bu insanî düşünceleriyle; hümanist, insanlarla paylaşmayı düşünürken;  bir sosyalisttir.  Yalnız dini görüşleri sebebiyle reformist olamamış bu nedenle de idam edilmiştir.

Beş asırdır hâlen popüler kitaplar arasında olup tartışılan bu eser biz okuduğumuz sürede de bu özelliğini sürdürecek gibi gözüküyor.

Güzel ve yaşanası bir dünya için kendi hayallerinden bahseder Thomas More bu da İslâm’la tanışmadığı içindir. Bu yüzden yazdıkları hep hayâl olarak kalacaktır…

Aşağıdaki yazılara da göz atabilirsiniz:

Baca Fırçası Çocuklar – İngiltere’nin Utanç Yılları

Meiji Devrimi Ile Japonya’nın Değişimi

Fransız Devrimi’nin Nedenleri Ve Sonuçları – Ders Notları

Amerikan Devrimi Ve Amerika’nın Bağımsızlığı – Ders Notları

KUTADGU BİLİG – ESER HAKKINDA İNCELEME

ARİSTOTALES POLİTİKA KİTABI – DERS NOTLARI

Merkantilizm Nedir, Neyi Amaçlar? – Ders Notları

Avrupa Birliği’nin Ortaya Çıkışı – Ders Notları

Rönesans Nedir? – Ders Notları

Reform Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? – Ders Notları

Feodalizm (Derebeylik) Nedir ? – Ders Notları

Viyana Kongresi Ve Sonuçları – Ders Notları

Karansebeş Muharebesi (Aptal Savaş) Osmanlı’nın Zaferi

Çar 1. Petro (Namıdiğer Deli Petro) Kimdir ?

Grigori Rasputin – Rusya’nın Şeytanı Kimdir ?

Beğen  19
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir