Menu

Batı’nın Yükselmesinin Nedenleri Nelerdir ? – Ders Notları

Batı’nın Yükselmesinin Nedenleri Nelerdir ?

Batı’nın Yükselmesinin Nedenleri Nelerdir?

1.Ağır Sabanın Bulunması:

Sabanın bulunmasıyla en düz arazide bile suyun belirli yerlerde toplanmasını ve kuru kalan yerlerde tarım yapabilmesini sağladı. Sabanın çekilmesi için önce öküz sonra at kullanıldı. Hayvan gücü hem çeşitlenmiş hem de artmış oldu. Ağır sabanın bulunması, Batı zenginliğinin gücünün ve kültürünün temeli oldu.

2.Feodalizm:

Avrupa’da sabanın bulunmasıyla zenginleşen köylülerden alınan vergi ve kirayla güçlü bir ordu kurulmuştur. En tipik örneği “şövalye”dir. Sövalyeliğin ortaya çıkmasının bir başka nedeni, üzenginin bulunmuş olmasıdır. Çünkü atın üzerinde daha dengeli oturan süvari, ellerini savaşmak için daha etkili kullanmıştır. Sövalyeliğin ortaya çıkması da feodalizmin temelini oluşturmuştur. Avrupa’da tarımın gelişmesi için gerekli olan barış ve güvenlik “feodalizmin” gelişip güçlenmesiyle sağlandı.

3.Ticaretin Doğuşu ve Kent Kavramı:

Korsan gemileri yerine ticaret gemilerinin gelmesi. Haydut ve korsanlar meslek değiştirerek tüccar oldular. Zamanla bu tüccarlar, ticarete uygun yerlere yerleşmeye başladılar. İşte bu çekirdekten Batı ve Kuzey Avrupa’nın kentleri doğdu.

4.Siyasal Yetki Mücadelesi:

11. yüzyılı izleyen dönemin karışıklıkları ve sürekli savaşları, siyasal bütünleşme düzeyleri, yani bir bakıma yetki alanları çatışan dört temel birimin birbirleriyle giriştikleri siyasal yetki mücadelelerinin ürünüdür.

5.Rönesans:

Rönesans döneminin yaratıcılığının esas yürütücü gücü tüccarladır. Bunlar en karlı ticaretin hangi alanda olduğunu araştırdılar ve bu yoldan sağladıkları zenginliklerini sanat ve endüstri yeniliklerine yatırdılar.  

6. Reform:

15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa insanının dini alandaki düşüncelerinde ortaya çıkan değişiklikler, Batı’nın üstünlüklerinin temel nedenlerinden biridir.

Reform Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? – Ders Notları

Rönesans Nedir? – Ders Notları

Feodalizm (Derebeylik) Nedir ? – Ders Notları 

Federal Devlet Nedir – Hangi Ülkeler Federal Yapıdadır

Üniter Devlet Nedir – Hangi Ülkeler Üniter Yapıdadır

Aşağıdaki yazılara da göz atabilirsiniz:

Baca Fırçası Çocuklar – İngiltere’nin Utanç Yılları

Meiji Devrimi Ile Japonya’nın Değişimi

Fransız Devrimi’nin Nedenleri Ve Sonuçları – Ders Notları

Amerikan Devrimi Ve Amerika’nın Bağımsızlığı – Ders Notları

KUTADGU BİLİG – ESER HAKKINDA İNCELEME

ARİSTOTALES POLİTİKA KİTABI – DERS NOTLARI

Merkantilizm Nedir, Neyi Amaçlar? – Ders Notları

Avrupa Birliği’nin Ortaya Çıkışı – Ders Notları

Viyana Kongresi Ve Sonuçları – Ders Notları

Karansebeş Muharebesi (Aptal Savaş) Osmanlı’nın Zaferi

Çar 1. Petro (Namıdiğer Deli Petro) Kimdir ?

Grigori Rasputin – Rusya’nın Şeytanı Kimdir ?

Ütopya Kitabının Analizi Ve Yorumlaması

Alman – Fransız Düşmanlığı (Savaş’a Gidiş)

Alman – İngiliz Rekabeti Ve İngiltere’nin Deniz Üstünlüğü

Bismark Antlaşmalar Sistemi Ve Üçlü İttifak

Beğen  15
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir